Birre

Asahi 50 cl.

Asahi 50 cl.

€ 5,50
-
+
Kirin 50 cl.

Kirin 50 cl.

€ 5,00
-
+
Sapporo 50 cl.

Sapporo 50 cl.

€ 5,00
-
+
Tsingtao 64 cl.

Tsingtao 64 cl.

€ 5,00
-
+
Chiara Hirter Marzen alla spina 20 cl.

Chiara Hirter Marzen alla spina 20 cl.

€ 2,50
-
+
Chiara Hirter Marzen alla spina 40 cl.

Chiara Hirter Marzen alla spina 40 cl.

€ 4,00
-
+
Rossa Hirter 1270 alla spina 20 cl.

Rossa Hirter 1270 alla spina 20 cl.

€ 3,00
-
+
Rossa Hirter 1270 alla spina 40 cl.

Rossa Hirter 1270 alla spina 40 cl.

€ 5,00
-
+